Hiểu cách CHẠY NỀN của Android, khác với đa nhiệm nha